dinsdag 1 december 2015

Belgie, een fossiel

De klimaattop is aan de gang in Parijs. Belgie slaat er geen mooi figuur. We zijn zelgs de fosiel van de top! Een award, maar niet de juiste. Het zet ons aan tot denken. Hoewel er een grote kloof is tussen wat de conservatieve heren in Brussel denken en waar het onderwijs, landbouw en natuurbeleid Belgie voor staat.
In 2014 was er reeds een overleg gepland met ANB, Agenschap voor Natuur en Bos en de Boerenbond. Landbouworganisaties praten over de doelstellingen die Europa oplegt en willen dit sociaal en economisch inplanten.


Een zeer prestigieus project. Maar Vlaanderen moet de natuurdoelstellingen van Europa in de ogen durven zien.
Er zijn reeds verschillende voorstellen op tafel gelegd. Voor 2050 zouden de Europese natuur en habitatdoelstellingen door Vlaanderen moeten gehaald worden. Buiten land opofferen voor het herstel van natuurlijk habitat , passeren er ook andere ideeën in de ronde.


De Herstellende Landbouw of de Permacultuur (permanente teelt). Een idee voor Agro-ecologisch boeren. Het is mogelijk om ons basisvoedsel te produceren in agrarische ecosystemen die het milieu en de biodiversiteit verbeteren en terug herstellen. In een goed ontworpen agrarisch systeem met meerjarige gewassen (vaste planten) kan je meer calorieen, eiwitten en vetten per hectare produceren dan bijvoorbeeld met wisselende maisteelt. De grond moet niet steeds aangeplant te worden, voorkomt erosie door omploeging en het CO2 blijft vaster in de bodem behouden. Ook is er minder uitstoot door minder gebruik van landbouwvoertuigen voor aanplanting. Mark Shepard schreef daar een interessant boek over: Restoration agriculture. Hij besloot in 1996 om bosbouw te combineren met landbouw en veeteelt: a New Forest Farm, wat hij met succes nu aan de wereld wil voorstellen.Ook voor de veestallen en hun verzurende emissie zijn reeds vergevorderde technologieën in praktijk omgezet. De landbouwer is de eerste die weet dat als je de natuur niet respecteert, je vlugger dan verwacht de rekening gepresenteerd krijgt, en dit niet door Europa of andere raden, wel door de natuur zelf.
Verdroging van land, insecten en onkruidplagen, het zijn maar een handgreep van de concurrenten van de meeste boerderij CEO's.

Invullen landelijke regio gekleurd met speciale beschermingszones
Denk volgende keer bij de prijs van jou prei en uw selder ook even aan wat de boer voor jou levenskwaliteit doet of moet doen. De landbouwer voelt zich al tijden geprangd tussen het in stand houden van de natuur en de huizenbebouwing van ons land. Makkelijk is anders, en daarbij wil iedereen ook nog eens graag dat een selder en een prei betaalbaar blijft.


De vraag van de Boerenbond is nu of de overheid zich klantvriendelijk kan opstellen naar de boeren toe. Een studiebureau die al deze IHD, BSZ en andere doelstellingen van Europa in kaart kan brengen zodat zij bij uitbreiding daar makkelijker terecht kunnen voor informatie.
Meer info op http://permacultuuronderwijs.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten