donderdag 5 januari 2017

De Groendienst in de haven

De projectoproep voor milieuvriendelijker havenwerktuigen, een realisatie van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), kon op veel interesse rekenen.
Vier projecten werden geselecteerd en de betrokken bedrijven zullen hun innovatieve plannen binnen de twee jaar realiseren. Hiervoor wordt 610.000 euro ter beschikking gesteld. Dat bedrag zal worden verdeeld over projecten van Alstom Belgium nv, Antwerp Gateway (DP World), Grond Recyclage Centrum nv en #Tabaknatie nv. Zij zullen de steun ontvangen als ze hun innovatieve plannen binnen de twee jaar realiseren. Er kwamen twaalf projecten binnen van tien bedrijven. 
De gesubsidieerde projecten 
  • #Alstom, bijvoorbeeld, wil voor het havengebied Antwerpen de door diesel aangedreven rangeerlocomotief vervangen door een hybride exemplaar.
  • DP World gaat zijn straddle carriers op diesel vervangen door hybride versies met supercaps. Supercaps zijn batterijen die geladen worden door energierecuperatie tijdens de operaties.
  • Tabaknatie wil 12 elektrische kuismachines en 48 elektrische vorkliften aankopen.
  • GRC vervangt zijn wiellader door een exemplaar dat aan strengere milieunormen voldoet. 
De ingediende voorstellen werden geselecteerd op basis van hun milieu-kostenefficiëntie en hun innovatiepotentieel. 
Milieuvriendelijke technologie en infrastructuur
De bedoeling van de projectoproep is milieuvriendelijke technieken sneller toe te passen en te implementeren in de haven. Zo zouden alle door diesel aangedreven voertuigen vervangen of omgebouwd moeten worden naar hybride, elektrische of met aardgas aangedreven voertuigen. De projectoproep wil vooral bedrijven sneller doen overstappen op milieuvriendelijke toepassingen. Het feit dat tien bedrijven snel zijn ingegaan op de projectoproep kan als een succes worden beschouwd.
De oproep om werk te maken van meer milieuvriendelijke havenwerktuigen past in het streven van het Havenbedrijf Antwerpen, MLSO en de havengemeenschap naar een verdere duurzame uitbouw van de haven van Antwerpen. Verbetering van de luchtkwaliteit in en om de haven is daarbij een belangrijke doelstelling. Die luchtkwaliteit wordt voortdurend gemonitord op acht meetposten. Sinds jaren wordt de norm voor fijn stof van 40 µg/m³ ruimschoots gerespecteerd. Daarvoor wordt op verschillende vlakken geïnvesteerd en gestimuleerd. Zo krijgen zeeschepen sinds juni 2015 kortingen als ze bij hun aanloop in Antwerpen gebruik maken van alternatieve technologieën die bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van fijn stof. Tijdens hun verblijf kunnen ze beroep doen op walstroom. Zwaveldioxide werd onder meer aangepakt met strengere zwavelnormen voor brandstoffen van binnen- en zeeschepen, en de vele investeringen in de industrie, in het bijzonder de raffinaderijen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een uitgebreid pakket maatregelen die worden genomen om de luchtkwaliteit in en om de haven te verbeteren. De projectoproep die in deze Radar werd gelanceerd voor ondernemingen die een innovatieslag in de ontgassingsinfrastructuur kunnen uitvoeren, kadert in dit zelfde beleid.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten