De ondertekenaars maken kans om begin volgend jaar als eersten het Truckveilig-label toegekend te krijgen, zo meldt de VSV dinsdag in een persbericht.
Met het charter kunnen zowel transportbedrijven als vrachtwagenchauffeurs zich aan de hand van een aantal zelfgekozen concrete actiepunten engageren voor een veiliger wegtransport.
De meerderheid van de werkgevers die het charter hebben ondertekend, zijn kleine of middelgrote bedrijven. Uit de ondertekende charters blijkt dat werkgevers zich het vaakst engageren om erop toe te zien dat vrachtwagens steeds technisch in orde zijn, dat snelheidsbegrenzers en tachografen correct werken en worden gebruikt, en toestaan dat een chauffeur een rit weigert als de vrachtwagen niet in orde is.
De chauffeurs hebben het charter meestal collectief ondertekend via het bedrijf waar ze in dienst zijn. Zij engageren zich het vaakst om de verkeersregels goed te kennen en toe te passen, rustig, anticiperend en zuinig te rijden met aandacht voor kwetsbare weggebruikers en deel te nemen aan veiligheidsopleidingen.
De VSV is volop bezig met een bevraging om de ondertekenaars van het charter te evalueren. Daarbij wordt nagegaan of ze zich daadwerkelijk hebben ingezet om hun engagementen na te komen. Is de evaluatie positief, dan maken ze kans om begin volgend jaar als eersten bekroond te worden met het Truckveilig-label.
Transportondernemers en vrachtwagenchauffeurs kunnen het charter nog steeds ondertekenen op www.truckveilig.be