maandag 8 oktober 2012

Klimaatverandering, het houdt ons bezigHet klimaat blijft voor beroering zorgen. De wetenschap sluit meer en meer eensgezind aan dat het de schuld is van de mens en de moderne maatschappij. Maar is onze generatie werkelijk alleen maar verantwoordelijk? Analyses in Groenland spreken dit tegen. Het blijft de schuld van menselijke ingrepen, maar van heel wat jaren, zelfs eeuwen geleden. De Romeinen en de Chinese Han dynastie zouden er voor iets tussen zitten. Oef, dat is goed nieuws voor ons kosmisch attest 'goed gedrag en zede'.
Onderzoekers, altijd bereid om voor goed nieuws te zorgen als je het slechte nieuws verwaarloost, stellen dat de atmosfeer reeds veranderde ten tijde van het Romeinse Rijk en zelfs tijdens de Chinese Han dynastie, 200 AC (200 jaar voor de geboorte van Christus of 200 BCE Before Commun Era). Dat is zowat 2200 jaar geleden. Het ijs in Groenland werd geobserveerd en onderzocht. Daar werd gevonden dat er reeds 200 jaar voor Christus vervuild water op de planeet was. Regenwater dat reeds een overdreven methaangas had. Deze studie weerlegt die van de VN die zegt dat het klimaat pas veranderde in 1800 veroorzaakt door de mens. Een aantal metingen van het atmosfeerwater in het ijs van Groenland weerlegt dit. Het bevat een hoop methaangas ouder dan 2.000 jaar en zelfs in zeer hoge hoeveelheden.
Dit methaan kwam waarschijnlijk van de ontbossing en de overschakeling naar agriculturele samenlevingen op de planeet. Dit hout werd verbrand voor allerlei doeleinden: verwarming, koken, industrie, vooral om wapens te maken om de Han Dynastie en het Romeinse Rijk te bevoorraden. De studie werd uitgevoerd door Celia Sapart, universiteit Utrecht. "Er waren reeds een hoop emissies tijdens het Romeinse Rijk en verder in China tijdens de Han Dynastie," zeggen de onderzoekers in Nature, een wetenschappelijk weekblad.
"Het gaat vooral over een grootschalige ontbossing op de planeet, +/- 200 Vchr. en een explosie van de wereldbevolking in China en Europa."
Sapart geeft wel toe dat er sinds 1800 een drastische toename was in giftige emissies en dat de Industriele Revolutie daar voor iets tussenzit. Toch is het een 'normaal' evolutie verschijnsel, sinds de planeet bewoond werd door georganiseerde maatschappijen en de mens zich ging organiseren in agrarische samenlevingen.
De boosdoener is vooral methaan, een gas verantwoordelijk voor de globale opwarming. Het houdt de warmte van de zon op aarde en verhindert de 'verluchting' van de planeet met de atmosfeer. In vergelijking met CO2, heeft methaan 23 keer meer potentie om de planeet op te warmen. Methaan komt vrij door menselijke activiteiten zoals het verbranden van hout en fossiele brandstof. De natuurlijke bronnen van methaan zijn moerassen die massaal zijn drooggelegd voor de huisvesting van de mens, het ontbreken van loof door ontbossing en het wordt uitgestoten door vulkaanactiviteiten. Sapart vecht vooral de conclusie aan van het VN rapport dat alleen fossiele brandstof verantwoordelijk zou zijn. "Zelfs voor de industriele revolutie was het klimaat door de mens reeds gemanipuleerd," zegt Sapart. "Voor onze voorspellingen van het veranderen van het klimaat moeten we rekening houden met de natuurlijke bronnen en met de normale evolutie dat een menselijke samenleving op deze planeet met zich meebrengt."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten