donderdag 14 april 2016

De eenvoud zelve

Vraagje van Optimistan:
We moeten vaststellen dat de OCMW’s overstelpt worden met aanvragen van mensen die de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen, dat de kinderen steeds minder merken hebben, meer en meer gestresseerd zijn en steeds ongezonder eten, dat mensen die op pensioengerechtigde leeftijd komen vaak niets meer om handen hebben en zich daardoor nutteloos voelen. De Optimistenbond suggereert dat de burgemeesters het initiatief zouden nemen, enerzijds, om in hun gemeente moestuinlessen te organizeren voor de gepensioneerden die dan aan de leerlingen van het lager onderwijs zouden gaan onderwijzen wat zijzelf geleerd hebben en, anderzijds, om de ongebruikte gemeentelijke gronden ter beschikking te stellen van alle 'moestuinleerlingen'.
Dit zou ontzettend veel voordelen hebben voor iedereen:
Voor kinderen : 
-          innerlijke veiligheid : een kind dat leert om een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leeft met de innerlijke veiligheid dat het nooit honger zal lijden;
-          trots : een kind dat kan tuinieren zal trots zijn dat het, weliswaar op een bescheiden manier, kan tegemoetkomen in het onderhoud van zijn of haar familie; 
-          verantwoordelijkheid : een kind dat zijn of haar moestuintje aanlegt en kan onderhouden weet dat het dagelijks zijn of haar tuintje moet verzorgen; 
-          ondernemingszin : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, weet dat het iets belangrijks kan verwezenlijken met zijn of haar werk; 
-          visie : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leert dat het vanuit het niets iets kan creeëren en ontwikkelt een bepaalde visie; 
-          verankering : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, wortelt zich vast in zijn of haar omgeving en bouwt een bijzondere band op met het universum; 
-          voeding : een kind dat leert een moestuintje aan te leggen en te onderhouden, leert om de tuin te bewerken én om gezonder te eten. Het zal zorg dragen voor de gezondheid van de natuur en van zichzelf;  
-          Liefde en dankbaarheid : door de unieke band die het kind door te tuinieren ontwikkeld heeft, zal het onbewust mediteren en zal het liefdevol en dankbaar worden jegens het universum; 
Voor de gepensioneerden : 
-          Zingeving : de gepensioneerde die leert om een moestuin aan te leggen en die kennis door te geven aan jongeren, zal zijn leven terug zinvol vinden;
-          Een jonge geest behouden 
Voor de gepensioneerden en kinderen : 
-          Kennisoverdracht
-          Uitwisseling van ervaringen
-          Overdracht van gevoelens
Het is de bedoeling dat elk kind dat het lager onderwijs verlaat een moestuin kan aanleggen en onderhouden. Welke burgemeester toont de weg?
(Zou u dit bericht naar de burgemeester en naar de schepenen van uw gemeente willen sturen?)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten