woensdag 4 februari 2015

Smell good, life ahead

Vlajo, Vlaamse Jongeren, een zelfstandige vzw die jongeren aanzet om het leven ondernemend in de ogen te zien. Zij zetten zich al jaren in om jongeren te stimuleren om te ondernemen. Het initiatief van mini-ondernemingen in scholen is reeds een ingeburgerd fenomeen. De komende generatie van jongsaf aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin, via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer welzijn en welvaart in Vlaanderen: dàt is waar Vlajo voor staat.

Voka heeft oog voor het ondernemerschap van morgen. Daarom is het belangrijk om een brug te bouwen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Via de Vlajo Mini-onderneming proberen ze studerende jongeren te stimuleren tot ondernemingszin. De leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Mini-onderneming volgens de regels van de kunst: ze voeren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen, enz.... De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Naast de Vlajo Mini-onderneming, zijn er nog projecten waaraan leerlingen in het secundair onderwijs kunnen meewerken: Vlajo Studentenbedrijf.Be en Vlajo Jieha.

Vlajo Studentenbedrijf.BE is een mini-bedrijf volgens het model van een eenmanszaak, dat wordt opgericht door de leerlingen, maar voldoet aan alle verplichtingen net zoals bij een echte onderneming: registreren van de onderneming, het commercialiseren van product of dienst, het nakomen van wettelijke verplichtingen en dergelijke. Vlajo creëert hiervoor een beschermend kader waarin ze de rol van overheid en ondernemingsloket speelt. Tenslotte dekt het project ook de omzendbrief voor het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer.

Vlajo Jieha staat voor Jong Initiatief voor Eerlijke Handel, en is een korte ondernemingservaring van 10 tot 18 weken, gericht op leerlingen in de 2de graad. De leerlingen starten een bedrijfje op en verkopen eerlijke producten (vrije keuze). Via dit project krijgen de leerlingen een notie van ethisch bewustzijn. De winst wordt in dat kader ook geschonken aan een goed doel.

In het Provinciaal Instituut Sint-Godelieve te Antwerpen zijn ze deze maand gestart met een nieuwe minionderneming: Smellgood.

Wij verkopen bad- en hygiëne producten in verschillende geuren en kleuren.
De leerlingen die de leiding hebben van dit bedrijf zijn Iman Ouazzani, Mariam Mkrtchyan, Murat Salvarlioglu, Suzanna Ruivo de Pena en Marigona Asllani. Deze jonge groep leerlingen van St Godelieve, Antwerpen, verkopen kleurrijke producten die uw leven geuriger maken. Als je hen op je weg tegenkomt, geef hen iets meer aandacht en hun enthousiaste geur zal je positief bekleven!

2 april 2015
Verkoop basisschool Kadee

28 februari 2015
Verkoop Wijnegem Shopping Center

30 januari 2014
Verkoop Promenade Kapellen

20 januari 2015
Verkoop basisschool De Evenaar

18 december 2014
Kerstverkoop in P.I. Sint-Godelieve

13 november 2014
Verkoop basisschool De Evenaar

23 oktober 2014
Eerste verkoopmoment in P.I. Sint-Godelieve


Op het onderste foto ziet u Smellgood samen met de minionderneming Infigo tijdens onze eerste verkoopmoment.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten