zondag 8 februari 2015

Nieuwe EU opleidingsgeneraal in Somalie


Brigadegeneraal Antonio Maggi is benoemd tot nieuwe missiecommandant voor de EU-opleidingsmissie in Somalië (EUTM Somalia). Generaal Maggi, die afkomstig is uit Italië, treedt op 8 maart 2015 in functie. Hij volgt brigadegeneraal Massimo Mingiardi op, die deze functie sinds december 2013 heeft bekleed.
EUTM Somalia, die in het voorjaar van 2010 van start ging, maakt deel uit van de alomvattende aanpak van de EU voor een stabiel, democratisch en welvarend Somalië en is ingebed in het strategisch kader van de EU voor de Hoorn van Afrika. Deze missie heeft tot nu toe bijgedragen tot de opleiding van circa 4000 Somalische militairen, met speciale nadruk op officieren, deskundigen en opleiders.
De missie verstrekt aan het Somalische ministerie van Defensie en de bevelhebber van de defensietroepen politiek en strategisch advies over de ontwikkeling van de veiligheidssector. Tevens brengt zij advies uit op het gebied van militaire opleiding om zo de fundamenten te leggen van een militair opleidingsstelsel onder Somalische leiding. Sinds januari 2014 is de missie gevestigd in Mogadishu, Somalië. Het besluit is genomen door het Politiek en Veiligheidscomité.

Brigadier General Antonio MAGGI is afgestudeerd aan de Militaire Academie van Modena, Italie. Daarna doorliep hij de opleidingsschool in Turijn en behaalde een Universitair diploma voor Strategische wetenschap. Hij was tot 1993 een Mountain Troper in de Alpen. Volgende tot 1997 het War College in Rome. Zijn buitenlandse ervaring deed hij op in Bosnie, Kosovo en Albanie. Sinds 2002 was hij aangesteld bij SHAPE in Belgie. In dit kader werd hij ingedeeld in het regiment in Afghanistan en terug in Kosovo. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten