zondag 4 januari 2015

Anti-Terrorimse in Indie

In Indie ijvert de ONG Anti-terrorisme en Mensenrechten, ATHRPS, voor een nieuwe beweging in de Moslim gemeenschap. Hindu Indiers komen meer en meer op voor een verenigd godsdienstig Indie. Andere godsdiensten zullen geobserveerd worden. Zij mogen geen bekeringsspeechs geven. De ong ATHRPS zal nu samenwerken met de andere godsdiensten in één organisatie. Vooral de inbreng van de Islam en hun financieel netwerk is belangrijk voor deze organisatie. Ze zijn zich bewust dat ze alleen op politiek vlak het terrorisme vreedzaam kunnen bestrijden. De slechte naam van ISIS en de califaten willen ze zo uit de wereld helpen. De toenadering van de Indische moslimgemeenschap is daarom een zeer betekenisvolle boodschap, en dit wereldwijd. 
De Indische moslims willen een boodschap de wereld insturen dat ze bereid zijn te werken tegen terrorisme. Zij willen vooral door menslievende activiteiten hun geloof in de verf zetten. Via het politiek aspect van ATHRPS kan er in heel Indie iets gedaan worden aan het godsdienst terrorisme. Deze Mensenrechten organisatie heeft als hoofddoel het Anti-Terrorisme. Als ze vestigingen hebben in alle uithoeken van Indie, kunnen ze de jeugd een alternatief geven voor de vergiftiging van de ISIS boodschap. Dit is, volgens hen, het begin van een nieuw godsdienst tijdperk. De mensenrechtenorganisatie ATHRPS zal op 25 januari een bijeenkomst organiseren in Ajmer, Indie. We houden jullie op de hoogte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten