vrijdag 16 mei 2014

EU verkiezingen; jobcreatie
Europees kiezen, voor of tegen? Een stem uitgeven 'voor' iets is altijd constructiever dan 'tegen' iets. Daarom even een positief ballonnetje voor het werk dat gedaan wordt in het Verenigde Europa.

Het creeeren van jobs. Een creatieve job die Europa op een sociale manier kan vervullen. Een wereldwijde competitie zet heel wat bedrijven in Europa aan de startlijn. Deze jaren van crisis, habben we zelfs de buitenbaan gekregen, maar dicht in de bocht, krijgt EU toch voorsprong. Samenwerken aan jobs , verschuiven van werkgelegenheid maar in de Europese grenzen, komt iedereen ten goede. 
De laatste jaren zijn heel wat bedrijven over kop gegaan. Europa's arbeidsmarkt davert op zijn grondvesten. Er is heel wat werk aan de winkel. De Europese parlementariers hebben werk maken van jobcreatie eerst op hun agenda staan. Elke partij vult het in op zijn manier. Zij gebruiken het solidair budget van Europa, nemen maatregelen om de zwaarst gestroffen sectoren te ondersteunen, zonder de competitie en de eerlijke concurrentie niet in het gedrang te laten komen. Enkel samen en grootschalig kan er iets aan gedaan worden. Elk land zelf, tussen zijn grenzen, lijkt in de huidige globalisatie te beperkt.
Vooral jonge mensen worden door EU onder de loep genomen. Zij passen wetten aan om nationale regeringen te helpen om investeerders aan te trekken, zij werken aan een grondige patent bescherming, zij ondersteunen de inning van gelden door een Euopese 30 dagen deadline op te stellen voor regeringsbetalingen. Zij werken aan een groener en duurzamer publieke werking van de nationale en europese werking, door sociaal en innoverend bepaalde klemtonen te leggen, vooral op het gebied van trein- lucht en wegvervoer.

Het Europees parlement heeft 325 biljoen euro in het investeringsfonds ter beschikking , dit op regio's te ondersteunen en Europese projecten op te starten op gebied van jobzekerheid en creatie. De bevoegdheid verdelen is de taak van de kiezer. Informeer je en kies die mensen uit die VOOR iets werken, dat is de booschap van De Redactie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten