vrijdag 11 september 2015

Migratie en het milieu, de 21ste eeuw is de M-eeuw


Belgen zijn bezorgd over de vervuiling van zeeën en oceanen, maar geloven nauwelijks in hun eigen mogelijkheden om er zelf iets aan te doen. Wanneer de onderzoekers van de UGent een meer bewuste keuze van vis als mogelijke actie communiceerden, was al één op de drie ondervraagden overtuigd van de eigen bijdrage aan de bescherming van het mariene ecosysteem. Belgen scoorden daarmee lager dan de respondenten uit de andere landen. In Portugal, Spanje en Italië – landen waar traditioneel meer vis gegeten wordt dan bij ons – was ongeveer de helft van de respondenten zich bewust van het belang van een duurzame viskeuze.
lees meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten