donderdag 12 februari 2015

Belgisch onderwijs stuurt zijn kennis uit

Eind januari 2015 sloten VVOB vzw en RoSa vzw een samenwerkingsovereenkomst. Dit formeel partnerschap van twee jaar (2015-2016) legt de klemtoon op de integratie van gender op alle niveaus van het onderwijs.

Eerste stappen

Eind 2014 zetten VVOB en RoSa reeds de eerste stappen richting samenwerking op langere termijn. Zo was RoSa als externe partner aanwezig tijdens de VVOB-workshop 'Gender and education: a global learning trajectory'. Deze vond plaats in november vorig jaar in Lusaka, Zambia. VVOB-medewerkers uit alle partnerlanden van VVOB kwamen er samen om te brainstormen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen over gender in onderwijs. Tijdens deze workshop presenteerde RoSa onder meer een pop-upbibliotheek die de deelnemers de kans gaf vertrouwd te raken met het divers aanbod aan literatuur over gender en onderwijs. Het formaliseren van de samenwerking zal het partnerschap nog versterken.

Gender in onderwijs

Binnen de verschillende landenprogramma's van VVOB is er strategische ondersteuning inzake equity. Sinds 2014 is 'gender' een centraal en overkoepelend thema binnen deze onderwijsprogramma’s. Sinds dan is er ook binnen elk landenteam van VVOB een aanspreekpunt voor gender. Hij/zij staat in voor de communicatie omtrent gender. VVOB ondersteunt haar partners in dit thema voornamelijk rond:
  • gendergevoelige pedagogie voor leerkrachten;
  • gendervriendelijk schoolleiderschap;
  • en gendervriendelijk lesgeven en lesmateriaal.
Het tweejarig partnerschap (2015-2016) van VVOB en RoSa legt dan ook de klemtoon op deze drie aspecten.

Rol van RoSa

RoSa vzwRoSa vzw is een documentatiecentrum rond gender en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het legt hierbij een klemtoon op de rol van onderwijs. RoSa zal binnen het partnerschap de verschillende VVOB-teams ondersteunen rond de integratie van gender. Hierbij is niet enkel oog voor ondersteuning in Vlaanderen maar ook in de negen partnerlanden van VVOB.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten