woensdag 28 januari 2015

Europa over de Euro-grens

Overal in Europa groeien de Vrij-Burger Partijen. Links en rechts georiënteerd. Ze hebben een sprankelende aantrekkingskracht. De oudgediende politieker heeft langzaam afgedaan. Ook in Tsjechië is de Partij van de Vrij-Burger in opmars, olv Petr Mach. Een jonge economische ingenieur die zich vol overgave in de nieuwe politieke orde heeft gestort. Als macro-economist geeft hij les aan de privé universiteit van de voormalige president Vaclav Klaus. Zijn specialisatie houdt belastingwetgeving in, het deficit en de integratie van staatsschuld.

Petr Mach is een EU criticaster. Geef een stem aan de vrije burger, die tot hiertoe geen plaats heeft in de EU, vindt Petr.
'De Vrij-Burger partij is geen fenomeen van Tsjechië alleen. Onze partij verdedigt de rechten van het individu en hun verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Vrijheid gaat hand in hamd met verantwoordelijkheid, anders neigt het naar populisme. We ijveren voor minder staatsmenging. In Engeland heb je de partij UK Independence Party, zij sluiten nauw aan bij onze prioriteiten.'


Petr Mach 1Petr is niet tegen de EU, wel tegen het grote controle monster dat door Europa jaagt.
 'Er zijn heel goede akkoorden, zoals het vrije verkeer van mensen in Europa. Dat geeft studenten de kans om hun grenzen te verleggen, net zoals mensen die werken, hun jobmarkt zien vergroten. Tsjechië heeft geen strikte immigratiewet zoals in andere Europese landen. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk houden zich vast aan hun zeer strikte migratiewetten. Niet echt een Europese gedachte. Ik ben voorstander dat de groep vluchtelingen wordt verdeeld over al de Europese landen. Het is begrijpelijk dat deze landen de stroom niet meer kunnen verwerken. In Tsjechië is er nog plaats. Onze mensen verlaten bijna nooit permanent het land. Wel om te studeren, om tijdelijk te werken.'
Zijn partij is voorstander van een Europese immigratiewet. Hij is er van overtuigd dat als er migranten komen naar achtergestelde landen van de EU, ook de investeerders komen. Meer arbeidskrachten en opgeleide migratie is een zegen voor landen zoals Tsjechië, Griekenland, Slovenië ea. Zijn land heeft nog ruimte tot investeringen. Hun productiepeil zit niet aan het plafond en zij exporteren hoogwaardige producten. Zakendoen in Tsjechië is naar de toekomst kijken. De EU moet zijn blik verruimen, zeker de investeerders. 

'Zolang een paar landen de schulden en subsidies van de Eurozone moeten dragen, is het voor ons onmogelijk om toe te treden. Als er enkele landen de lasten dragen van lager economische landen, blijft de controle ook bij die enkele landen. Dat verstikt de economie van groeilanden zoals het onze, we zien dat in Griekenland, Ierland en Portugal. Wie betaalt, zwaait de plak, wij zijn voorstander dat iedereen de kans krijgt om te betalen.'
Technologische bib, universiteit Prague
Als economist ziet hij dat het leiderschap van Duitsland in Europa de economie van de groeilanden beknot en zeker de competitiviteit in de ban houdt. 
Met de Tsjechische munt staan ze wankel, maar de economische controle blijft wel in hun handen. Voor een groeiland is dat belangrijk. Volgens Petr is Tsjechië nog niet klaar voor de Euro, wat niet wil zeggen dat hij tegen een unie-munt is. Als partij wil hij zich positioneren als Europa-kritisch, niet anti-Europa. 

Tsjechië heeft veel te bieden aan buitenlandse studenten en werknemers. Rijke Europese studenten leren er hoe het leven is in een groeiland. Achtergesteld is een vies woord in Europa, tegenwoordig. Toch heeft  Tsjechië  heel wat in zijn mars.


'Als negatief punt hebben we nog een veel te logge administratie en hoge belastingen,' legt de nieuwe politieker uit, 'dat is zeker een punt dat op ons programma staat. Als vrije burger is de staatsinmenging zeker een drempel.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten