maandag 26 januari 2015

Biogasinstallaties in ieders bereik

Biogasinstallaties zijn al een tijd normaal in de Belgische landbouw. Voor kleinere boeren is deze installatie een dure investering. In Vlaanderen is dan ook de kleinschalige vergisting een nieuwe oplossing. 80 landbouwbedrijven plaatsten de afgelopen jaren een pocket- of microvergister. Zo zetten zij eigen reststromen om in groene stroom en warmte. Om de ontluikende markt in beeld te brengen maakte onderzoeks- en adviescentrum Inagro een brochure in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Mestverwerking (VCM), Biogas-E en DLV InnoVision.


Landbouwbedrijven die deze pocketvergister installeren krijgen nu ook steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen anaeroob worden vergist om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Het gaat om installaties met een maximaal elektrisch vermogen van 200 kW en een jaarlijks vergiste hoeveelheid verse biomassa van 5.000 ton. Boerderijvergisting is intussen door het Vlaams Klimaatfonds ook erkend als maatregel bij de aanpak van broeikasgasemissies binnen de melkveesector. Reden genoeg voor Inagro om pocketvergisting in de kijker te zetten. Samen met VCM, Biogas-E en DLV InnoVision schreef het een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. De praktijkvoorbeelden belichten op welke manier de technologie is ingepast op het bedrijf en focussen ook op de technische en economische gegevens. Daarnaast resulteerde een markstudie in een lijst met 61 bedrijven die actief zijn in de kleinschalige vergistingssector. Boeren met vragen kunnen terecht op een studiedag op 30 januari.
Meer info: brochure en studiedag
Bron: Vilt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten