vrijdag 24 oktober 2014

Subidies: dood of innoveert ?

Smak, mosselpot van Broothaerts
Subsidies is een kapitaaloverdracht van de overheid naar de aanvrager. Deze aanvrager kan zeer uiteenlopend zijn, maar als gemene factor speelt wel het 'algemeen belang'. Subsidies verlaagt de kostprijs van activiteiten. Als deze activiteiten ten goede komen aan het algemeen belang, is de staat, de overheid en de bevolking hierbij geholpen.
Toch zijn er ook tegenstanders van subsidies. Zij voeren aan dat bij de gesubsidieerde activiteiten vaak een groter risico wordt genomen en niet echt naar de brede basis van het publiek wordt gekeken. Het subsidiesysteem is soms onzeker qua uitkomst en vaak langdurig qua termijnen. Zoals kunst die de maatschappij kan veranderen. Dat gaat over generaties, en is onzeker. Juist daarom, zeggen voorstanders, is subsidies belangrijk. Commercieel kan men de uitkomst niet meten, daarom moet er maatschappelijk een risico worden genomen en dat zijn dan de subsidies.

Subsidies hebben ook een ommezijde. Het zou de onafhankelijkheid van de activiteiten kunnen beperken. Flexibiliteit en onafhankelijkheid heb je pas als je financieel onafhankelijk bent. Subsidies begrensen je vrijheid. Terwijl subsidies, zo zeggen voorstanders, juist de flexibiliteit verscherpen en de vrijheid van de activiteiten loskoppelt van commerciele wetten.
De uitvoer van subsidies verschilt bij elke regering. Ofwel op cultuur, onderwijs, dan weer op ondernemersklimaat.
Subsidies, daar zijn voor- en tegenstanders over eens, betekent een voordeel voor de ontvanger. Constructieve en innoverende plannen zijn daarom van groot belang. Als er subsidies naar een ondernemersklimaat gaan, kan deze ondernemerswereld de meerwaarde terugschenken door een grotere culturele sponsoring te organiseren.

Wat wel in de subsidiebijbel zou moeten staan: geef kans aan diegene die het commercieel nooit kunnen halen en toch een meerwaarde geven aan onze samenleving.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten