dinsdag 2 september 2014

Taal zit in Ta(a)lent

In Nederland en Vlaanderen krijgt elke eerstejaarsscholier van het middelbaar onderwijs een gratis taalboekje. De Taalunie en Van Dale uitgeverij lanceren hiermee een grootschalige actie om bij jongeren de interesse voor het Nederlands positief over te brengen. Taal is meer dan wat we dagelijks spreken, taal is een stuk van onszelf, hoe we zijn, vanwaar we komen en waar we naartoe willen. Net zoals onze lichaamstaal, is onze spreektaal een stuk van ons karakter, onze persoonlijkheid.

Met dit boekje wil de Taalunie het Nederlands positief en speels belichten. Het Taalheldenboekje werd gisteren door de Vlaamse minister voor onderwijs, Crevits, uitgedeeld in de school Sint-Agnesinstituut in Hoboken.

Nederlands voor taalhelden is een speels signaal aan jongeren dat taal belangrijk is. Wie werkt aan zijn taal, werkt aan zichzelf.  ‘Als je aandacht besteedt aan taal, heb je een krachtig middel in handen om de doelen in je leven te bereiken,’ aldus auteur Ludo Permentier, medewerker van de Taalunie en taalcolumnist bij De Standaard. Het boekje oogt fris en vrolijk; taaltips en uitleg over spelling worden afgewisseld met boeiende weetjes en taalspelletjes.

Het Taalheldenboekje is niet bedoeld als leerboek, wel als naslagwerk. Het is getoetst aan het referentieniveau Nederlandse taal dat in Nederland voorgeschreven wordt voor de beoogde leeftijd en aan wat er in Vlaanderen in het secundair onderwijs aan taalkwesties moet worden behandeld. De terminologiekeuze is getoetst aan de Advieslijst Taalbeschouwelijke termen Nederlands.

Omdat het Taalheldenboekje een praktisch naslagwerk is waar iedereen baat bij kan hebben, is het ook verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen in de Van Dale-webwinkel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten