donderdag 6 maart 2014

EU-verkiezingen


De Europese Parlementsverkiezingen staan voor de deur. Dan worden er in Belgie 21 leden gekozen. Deze komen uit het Vlaamse, Waalse en Brusselse, en Duitstalige regio.

De Belgische kiesplicht geldt ook voor de Europese verkiezingen.  Blanco stemmen mag altijd, je moet er wel zijn. Deze verkiezingen verliest Belgie een Europese zetel. Met de toetreding van Kroatie en het verdrag van Lissabon, mogen er nog maar 751 leden zijn. Kroatie krijgt 15 zetels toegewezen, en die moeten van ergens komen. 12 landen, waaronder Belgie, verloren hierdoor een zetel. Die zetel is afgenomen van de Nederlandstalige zetels. De Waalse (8) en Duitstalige (1) blijven op hetzelfde aantal.
De Europese Parlementsverkiezingen vinden elke 5 jaar plaats. 751 Parlementsleden (EP'ers) worden verkozen door 500 miljoen Europeanen. Dit is de grootste transnationale democratische verkiezingen ooit. Het Europees Parlement (EP) is de enige Europese instelling die rechtstreeks verkozen wordt. Deze verkiezingen zijn van ook van groot belang. Elke nationale regering vult zelf zijn verkiesbare lijst op. Er is reeds een deel van de lijst bekend gemaakt. Waarbij we Marianne Thyssen op de lijst vinden van de CD&V, zij is reeds EP'er sinds 1991, Bart Staes voor Groen!, sinds 1999, Johan Van Overtveldt voor N-VA, nieuw, Guy Verhofstadt voor Open VLD sinds 2009 en ALDE fractieleider, SP.A stuurt Kathleen van Brempt, EP'er sinds 2009 en voordien van 2000 tot 2003, Gerolf Annemans is nieuw voor Vlaams Belang.
In Brussel en Wallonie vinden we voor het cdH Claude Rolin, voor Ecolo Philippe Lamberts, sinds 2009 en FDF Cristina Coteanu.

Als grootste partij vinden we de CD&V in Vlaanderen Europees ondergebracht in EVP en PS in Wallonië ondergebracht in de overkoepelende Europese partij S&D. De grootste Belgisch Europese overwinnaar is Europese partij ALDE, zowel in Wallonië als Vlaanderen vertegenwoordigers van de liberale partijen.

EVP:
Europese Volkspartij, Christen Democraten, Centrum rechts. De grootste fractie in het EP maar ze hebben de meerderheid niet op zak.


ALDE: Alliantie van Liberalen, Democraten in Europa. Twee grote Europese politieke partijen vinden we hier in terug: Liberalen en de Democraten. Zij zijn de tweede grootste partij in het EP, maar hebben leden uit de meest verschillende landen (19 EU lidstaten).

EVA:
Europese Vrije Alliantie (NVA als Belgische deelnemer) streeft naar maximale autonomie voor de volkeren en regio's in Europa. Er zijn 40 regionalistische democratische partijen verenigd uit meer dan 10 lidstaten. Zij groeide uit de Europese Groene partij, EGP. De Friese Nationale partij, NVA en Pro deutschsprachigen Gemeindschaft (Be) zijn oa aangesloten bij EVA.

EGP: De groene partij
Interview met Bas Eickhout, Nederlandse groene EP'er.

interview
Sinds wanneer bent u lid van het Europees Parlement? En met welke onderwerpen houdt u zich bezig?
Sinds de vorige verkiezingen in 2009 ben ik Europarlementariër voor GroenLinks. Ik houd mij bezig met energie- en klimaatbeleid, landbouw en economische en financiële zaken (o.a. Eurocrisis). Een zeer uitdagende portefeuille die uiteindelijk samen te vatten is in de Groene Economie.
2. Waarom wilt u opnieuw voor het Europees Parlement gekozen worden?
Ik heb met veel plezier en afwisselend succes mij ingezet voor een groen Europa: vergroening in het landbouwbeleid, verbeteren van ambities op klimaat, een werkend emissiehandelssysteem en het verbeteren van de bankensector. Echter, we zijn er nog lang niet. Ik wil daarom graag verder met deze onderwerpen die  bepalend zijn voor de toekomst van Europa. We kampen nu met een rechts conservatieve meerderheid in het Europees Parlement. De Europeaan heeft dus wat te kiezen. Wij zijn de enige partij op links die voor Europa durft te kiezen.
3. In hoeverre komt u op voor Nederlandse en/of Europese belangen? En welke rol speelt het Europees Parlement in het vertegenwoordigen van die belangen?
Het Europees belang is het Nederlands belang. Europa dreigt aan de leiband te lopen van multinationals en financiële markten: die trekken zich niets aan van landsgrenzen, zoals bijvoorbeeld ook het milieu. Als wij meer grip willen krijgen op de economische crisis of op schonere lucht dan zullen we ons moeten organiseren op gelijke voet als bijvoorbeeld de banken. Dan kunnen we de macht doorbreken van de grote banken die veel te grote risico’s nemen waardoor uiteindelijk zij met ons belastinggeld gered moeten worden. Het Europees Parlement is het controlerend orgaan van alle wetgeving die rond de crisis wordt bedacht. Die wetgeving kent helaas een rechtse agenda. Het EP, waar links net geen meerderheid heeft, kan beslissend zijn over hoe wij de toekomst van Europa willen invullen.
4. Wat is volgens u het belang van Europa voor Nederland en zijn burgers?
Voor Nederland is Europa natuurlijk een belangrijke handelspartner: wij zijn een exportland. Maar Europa is meer dan dat: Europa is een waardenproject waardoor we in vrede en veiligheid ons vrij over dit continent kunnen bewegen. Een mooi voorbeeld is Oekraïne: de protesten daar zijn niet ingegeven omdat ze zo dol zijn op de interne markt of begrotingsdiscipline van de EU, maar juist vanwege vrijheden en mensenrechten. Ook internationaal, bijvoorbeeld bij klimaatonderhandelingen, kijkt de rest van de wereld naar ons als Europa en niet naar ons als Malta, Estland, Portugal en Nederland. En hoezeer ik ook kritiek heb op de soms slappe inzet van Europa, zie ik ook hoe belangrijk het Europese geluid is. Zonder de EU wordt internationaal de lijn uitgezet door VS en China die alleen naar hun eigenbelang kijken.
5. Welke veranderingen zou u graag zien in de EU? Wat zijn uw speerpunten voor Europa?
Europa is nu nog te veel een optelsom van de lidstaten. De regeringsleiders doen handjeklap achter gesloten deuren en de democratische controle daarop is zeer beperkt. Het Europees Parlement zou daarom een sterkere rol moeten krijgen en het moet afgelopen zijn met voorstellen zoals het begrotingspact of Europese noodfonds waar ingewikkelde constructies worden bedacht om die democratische controle te omzeilen. Juist angst voor echt Europese oplossingen leidt nu tot nog meer ingewikkelde en weinig democratische oplossingen, waar lidstaten tegenover elkaar blijven staan en multinationals, banken en de financiële wereld de lachende derde zijn.
De crisis wordt nu slechts bestreden met maatregelen om de uitgaven van landen te beperken, terwijl investeren juist belangrijk is. Dan kun je de economie aanjagen met innovatie en nieuwe banen. De groene economie is de toekomst om Europa vitaal te maken en te houden. Dan zijn we minder afhankelijk van Russisch gas of Saoedische olie. Wat we dan besparen aan de import van olie en gas kan gestoken worden in duurzame innovatie, in banen, in sociale zekerheid.
6. Voor welke gevaren en uitdagingen staat Europa? In hoeverre speelt de EU een rol in het oplossen van die gevaren en uitdagingen?
Veel uitdagingen zijn mondiaal; wat om een sterk samenwerkend Europa vraagt. Qua toekomstige gevaren is klimaatverandering een van de belangrijkste die we globaal moeten oplossen. Europa zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Het aanjagen van innovatie en groene economie maakt de weg vrij voor dezelfde welvaart en veiligheid die wij kennen voor de generaties die gaan komen. Zonder Europa was er nooit discussie geweest over eerlijke handel of over grondstoffen, zonder Europa zal klimaatbeleid nooit vorm krijgen. Dan zijn we overgeleverd aan de macht van landen als China en de Verenigde Staten. Als wij ambitieuze bindende doelen stellen voor duurzame energie, het beperken van energieverspilling en het verminderen van CO2-uitstoot dan doen we niet alleen het klimaat  een plezier, maar jagen we ook de economie aan en creëren we veel nieuwe banen. De EU kan dan de weg leiden naar een duurzame toekomst voor de generaties die na ons komen. Dat is geen morele plicht, maar pure noodzaak.
Maar het grootste gevaar voor de EU komt uiteindelijk van binnen: zonder draagvlak zal de EU deze internationale uitdagingen niet aankunnen. De komende verkiezingscampagne moeten politieke partijen duidelijk maken waarom ze wel of niet door willen met Europa en vooral hoe. GroenLinks kiest voor duidelijke Europese oplossingen, maar niet voor de huidige overheersende conservatieve agenda. Nu lijkt Europa te worden versmald tot een agenda van markt en munt, terwijl we juist behoefte hebben aan een Europa dat banen creëert, dat pal staat voor onze verzorgingsstaat en dat werk maakt van de grote uitdagingen als klimaatverandering. GroenLinks zal vechten voor dat Europa; niet het Europa van multinationals, maar het Europa van ons allemaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten