maandag 22 oktober 2012

Energie sparen

Energie zuinig bouwen, het staat in de schijnwerpers. Liefst schijnwerpers met spaarlampen. Er was en is nog steeds onduidelijkheid over de tegemoetkoming van de overheid voor inspanningen om het milieu en energie te sparen. Groen bouwen is een investering, op lange termijn pas een besparing. Als de overheid wil dat we met z'n allen minder verbruiken, zullen ze er iets in de plaats moeten geven. De Vlaamse regering is eindelijk over de brug gekomen. Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar rekenen op een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. De Vlaamse regering heeft daarover vrijdag een voorstel goedgekeurd van de ministers Freya Van den Bossche (sp.a) en Philippe Muyters (N-VA). 

 
Een passief huis wordt nu eindelijk gesteund. Hierbij kon je al vanaf 2009 rekenen op een korting van 20 tot 40% op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar als je woning zuiniger is dan de geldende norm. De verandering gaat vooral over de geldende norm. Die is sinds 2009 enorm gestegen, om dan nog beter te doen, kom je dicht bij een passieve woning. Omdat nu de lat van de norm hoger ligt, wil de Vlaamse regering ook de kortingen optrekken. Hoe beter je bezuinigt, hoe hoger de korting, tussen de 50 a 100% op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Iets is iets.
Daartegenover staat dat de installatie van zonnepanelen heel wat gedaald is, na de afschaffing van de subsidies. De VREG deelt mee dat de markt een duidelijk signaal van de regering verwacht. De netvergoeding en de speciale bijdrage die deze mensen nu zullen moeten betalen, ruikt naar illegale belastingen, iets waar niemand mee gediend is.
Volgens de cijfers van de VREG werden van 1 augustus tot 15 oktober slechts 58 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld. In 2010 lag het aantal nieuwe PV-systemen per maand gemiddeld op 2.750, in het uitzonderlijke jaar 2011 zelfs op 7.000 per maand.
"In het ontwerp van wijzigingsbesluit dat vrijdag op de tafel van de Vlaamse regering ligt, staan nog een aantal discriminaties voor zonnepanelen, zoals een reductie van de correct berekende steunbedragen", luidt het bij PV-Vlaanderen. "Bovendien zorgen de geruchten over een hoge netvergoeding voor kleine installaties voor grote onzekerheid bij gezinnen die willen investeren in zonnepanelen." Als het van de netbeheerders afhangt, moeten eigenaars van zonnepanelen vanaf 2013 een flinke duit in het zakje doen. Al wie zonnepanelen op zijn dak heeft, moet 50 euro per 1000kWh ophoesten met een maximum van 200 euro. Voor een gemiddelde PV-installatie komt dit overeen met een jaarlijkse kost van zo’n 200 euro. De voorgestelde bijdrage moet de kost dekken die veroorzaakt wordt door de stroom die eigenaars van zonnepanelen  op het net zetten. Omdat  PV-eigenaars over een “terugdraaiende teller” beschikken, nemen ze volgens de statistieken geen stroom af van het net. Dit stemt niet overeen met de realiteit aangezien de meeste PV-eigenaars wel stroom van het net gebruiken op het moment dat hun eigen zonne-energie niet volstaat. Toch krijgen ze geen netvergoeding aangerekend en dragen ze dus niet bij aan het onderhoud en het beheer van het net en aan de diverse openbare dienstverplichtingen , zoals energiepremies, budgetmeters,… die via de netvergoeding gefinancierd worden. De ingevoerde netvergoeding moet dit nu rechttrekken en ook mensen met zonnepanelen laten bijdragen aan de netkosten.  Op zich lijkt het dan ook verdedigbaar om een vergoeding aan PV-eigenaars te vragen. Bij de voorgestelde regeling rijzen echter heel wat fundamentele vragen. De PV-sector verwacht dan ook van de Vlaamse regering een voldoende aantrekkelijk stimulerend beleid om het investeringsklimaat in groene energie niet te hypothekeren, zoals een correcte steun uit groene stroom certificaten vanaf januari 2013 en een billijke netvergoeding.
"Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de groei van zonnepanelen terug op het spoor van de voorbije jaren te zetten", luidt het. "Zonnepanelen zijn onmisbaar om de verplichte Europese doelstellingen voor 13 procent groene energie te halen in 2020, en daarvoor is minstens 20 procent groene stroom nodig."

lees meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten