dinsdag 12 april 2011

Delhaize en Haven Brugge in de prijzen

De Europese commissie gaf prijzen voor GreenLight, GreenBuilding en Motor Challenge. Er zijn 25 winnaars uit 14 landen voor de drie categorieën in editie 2011. De prijzen zijn een onderdeel van de drie GCO-programma's die tot doel hebben organisaties in zowel de overheids- als de particuliere sector ertoe aan te sporen hun energieverbruik te drukken door gebruik te maken van innovatieve en energie-efficiente technologieën. 
In eigen land mocht Delhaize de prijs in de wacht slepen van GreenLight, zij verminderden hun energieverbruik voor verlichting jaarlijks met 20 000 megawatt uur, een vermindering van 60%. De haven van Brugge en Zeebrugge viel ook in de prijzen met een besparing van 76% op verlichting, een besparing van 19.000 megawatt uur. Om je een idee te geven, een gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 4 megawatt uur.
In Greenbuilding won Alfred Arnold Verladesysteme uit Duitsland, zij bespaarde 78% in energie voor hun kantoorgebouwen en werkplaatsen, terwijl Fiat, de SATAgroep in italië de prijs won van de Motor Challenge, met een besparing van 15.000 mwh in hun verfafdeling. 
Deze programma's allemaal tesamen hebben een besparing opgeleverd van 837.000 mwh dit jaar, dat is gelijk aan heel het huishoudenverbruik in Luxemburg.


Máire Geoghegan-Quinn, het met onderzoek, innovatie en wetenschapsbeleid belaste Commissielid, verklaarde: "Ik feliciteer de prijswinnaars. Door vernieuwende technologieën te gebruiken om hun energie-efficiëntie sterk te verbeteren, creëren zij zowel voor zichzelf als voor de samenleving grote baten. Energie-efficiëntie is essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan, maar is ook een voorwaarde voor duurzame groei, voor het scheppen van banen, voor een kleinere afhankelijkheid van ingevoerde olie en gas en voor de overgang naar hernieuwbare energie. Om die reden is energie-efficiëntie dan ook één van onze topprioriteiten in het kader van de huidige en toekomstige EU-programma's voor onderzoek en innovatie. Ik ben trots op wat het GCO op het gebied van energie-efficiëntie verwezenlijkt, niet alleen via deze prijzen, maar ook via een grote reeks initiatieven die tot doel hebben de bedrijfswereld en consumenten te richten naar de best beschikbare technologieën, alsmede met zijn beoordeling van het energie-efficiëntiebeleid, een input voor de beleidsmakers van de EU die van onschatbaar belang is." 

Meer dan 1000 deelnemers uit heel Europa hebben op basis van vrijwilligheid deelgenomen aan deze drie programma's. De gunningscriteria zijn gebaseerd op zowel de innovatieve aspecten als op de daadwerkelijke energie-efficiëntie (d.w.z. de gebruikte energiebesparingstechnologieën en de sector waarin die worden toegepast: openbare gebouwen, kleinhandel, kantoren, enz.)
In het kader van het GreenLight-programma worden de partners ertoe aangemoedigd energie-efficiënte verlichtingstechnologieën en systemen te installeren, terwijl GreenBuilding bedoeld is om de energie-efficiëntie te verbeteren door gebruik te maken van diverse maatregelen zoals betere isolatie, efficiënte verwarming en koeling, intelligente sturingssystemen, zonnepanelen, enz.
Het Motor Challenge-programma heeft tot doel energie te besparen door ervoor te zorgen dat elektrische motorsystemen (zoals pompen, compressoren, ventilatoren en toerenregelaars) op een efficiëntere manier werken. Dergelijke systemen zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de door de industrie verbruikte elektriciteit.
De prijsuitreiking vindt vandaag, vanaf 15.45 u, plaats in Brussel, in de tentoonstellingsruimte van de "EU-week Duurzame energie” (de GCO-stand) in het Charlemagne-gebouw, Wetstraat 170.
De jury bestond uit Barbara Cuniberti, een architecte die gespecialiseerd is op het gebied van energie-efficiënte gebouwen, Marion Elle, een deskundige op het vlak van energie-efficiëntie, en de GCO-programmabeheerder Paolo Bertoldi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten