vrijdag 19 februari 2016

Jobs versus robots

Er zijn jobs die niet ingevuld kunnen worden door robots, zo wordt gesteld. Laat me er aan twijfelen. Mensen zijn niet feilloos, maken fouten en laten steken vallen. Robots zijn steeds zoals ze zijn, tenzij het monster IA echt wordt doorgevoerd in de technologie. De discussie dat robots mensen opzij zet op de arbeidsmarkt is al even oud als de industriële revolutie. 
Vooral laaggeschoolden zullen er onder lijden. En toch kunnen we de technologische innovatie aangrijpen als een nieuwe kans in deze nieuwe eeuw. Praten over robots en in dezelfde zin met 'gegarandeerd inkomen voor iedereen'. Het zou een mooie wereld worden. Maar even terug naar de werkelijkheid. Kranten schrijven dat de automatisering op termijn 2 tot 3 miljoen banen kan kosten in een Europees land. De robotisering treft vooral middelbaar opgeleide mensen tussen 35 en 55 jaar. Toch kunnen we de digitale evolutie niet meer tegenhouden. Doemdenken is een manier om de dingen te bekijken. We kunnen er ook creatief en positief mee omgaan.


Als men 'arbeidslasten' zou heffen op de uren dat een robot draait, kan dit een gegarandeerd inkomen voor iedereen financieren. We mogen niet blind zijn voor de grote ongelijkheid tussen de mensen die hun werk verliezen en diegene die robots installeren in hun productielijn. Veel mensen zullen met een gegarandeerd inkomen hun weg vinden in een zinnige maatschappelijke activiteit waar ze voorheen niet aan toekwamen. Artiesten zullen opstaan, helpende handen waar voorheen geen geld voor was: in jeugdclubs, sportverenigingen, beiaarde- en kinderopvang.
Je kan dan wel een analyse van de Oxford University erbij halen en de doemcijfers van de arbeiders zonder werk rond onze oren slaan, het zal echt niet helpen om ons van de robots weg te houden. Een mens is creatief en er zullen altijd dingen blijven bestaan of ontworpen worden die een robot niet kan.
We hebben de trein die alleen rijdt. Goed voor de bestuurder die met behoorlijk wat stress werkten. Zij kunnen nu de mensen in de trein opvangen of misschien wel gewoon voetballer worden!
Voorstanders van robotisering zeggen dat technologie ook kan leiden tot het ontstaan van nieuwe banen en juist meer werkgelegenheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten