G emeenschapscentra en cultuurhuizen, FOD Financiën, het Brussels Parlement en de Senaat, moskeeën en kerken, jeugdwerkingen, scholen en zelforganisaties tot zelfs de VRT en de NMBS: ze nemen allemaal deel aan ‘Brussel in Dialoog’.
Te vaak zijn mensen die in Brussel wonen of werken het slachtoffer van een vooroordeel, vaak onuitgesproken. Door hun migratieachtergrond, huidskleur of kledij. Of omdat ze op verschillende treden van de sociale ladder staan: zwervers en asielzoekers, maar ook eurocraten of politici. Vooroordelen verkleinen de kans om elkaar te begrijpen en maken samenleven moeilijk.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert dit jaar twee dialoogtafels in hun Startpunt in de Brusselse Noordwijk aan de Antwerpsesteenweg, samen met Fedos, de Federatie van Onafhankelijke Senioren en Odisee Hogeschool. We mengen de groepen om gelijkaardige redenen. Bepaalde sociale kringen liggen zo ver van elkaar dat contact niet meer vanzelfsprekend is. Dialoog is het enige antigif voor angst. Door de lage drempel en de veilige omgeving ontstaat de mogelijkheid om senioren van Fedos samen te brengen met studenten van Odisee en vluchtelingen. Bij Odisee tracht de opleiding Sociaal Werk haar studenten buiten de muren van de hogeschool de wereld in te sturen. Met het thema Grenzeloos zullen deelnemers ongetwijfeld pakkende verhalen horen. Aan een tafel ervaar je de emotie. Je hoort de stilte, de twijfels, het gevoel van onrecht. Je beleeft een verhaal met je zintuigen. De impact is daarom heel groot. Wij hopen dat de dialoogtafels massaal uitbreiden en ten slotte overbodig worden. Onderwijsvermenging en inschakeling in de arbeidsmarkt zullen zeker bijdragen tot minder vooroordelen. Wie weet komt er een dag dat we niet meer praten over dé vluchteling, dé politicus, dé Franstalige Brusselaar, dé werkloze. Wanneer we met vakantie gaan, reizen we wel eens naar verre landen en genieten gastvrijheid bij onbekenden. Eens terug in Brussel is het moeilijker om contact te maken. Er is vaak geen aanleiding. Of we zijn druk bezig met dagelijkse dingen. Ook daarvoor is er ‘Brussel in Dialoog’. Om die kleine stap te zetten die ons voor enkele uren aan de tafel brengt met onbekenden, voor een beter begrip.  
Els Keytsman, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Lise Leonard, educatief medewerker Fedos
Karen Van Loock, Odisee Hogeschool 
Als een vuurpijl op een feesttaart in een te kleine kamer ontneemt terreur plots alle zuurstof. De initiatiefnemers van ‘Brussel in Dialoog’ willen de bruggen tussen de diverse gemeenschappen in stand houden. Dat lijkt ons essentieel: de doorsnee mens is van goede wil en wenst in vrede samen te leven. De doorsnee Brusselaar is iemand die geniet van de culturele rijkdom en de waanzinnige diversiteit van deze stad, over alle ongemakken heen. Tegelijkertijd blijft er nog zoveel te ontdekken over zovele grenzen, muren en breuklijnen heen. Dat doe je met een luisterend oor. Niet met testosteron en vanuit het eigen gelijk. Wij zetten onze deur zoals steeds wijd open omdat wij een plek van dialoog willen zijn en verkaveling een verarming vinden.
Kris Kaerts, PLOEF! PLus On Est de Fous...
Wij waren blij met de vraag van ‘Dialoog in Brussel’!
Een groep Brusselse jongeren gaat binnenkort in het kader van ‘Brussel in Dialoog’ naar de VRT voor een goed gesprek. Er komen wel meer mensen op bezoek, want bij de VRT is iedereen welkom. Het diversiteitsbeleid van de VRT heet dan ook ‘Iedereen verschillend – Iedereen welkom’. Precies dat gaat op voor Brusselse jongeren: daar zit een natuurlijke diversiteit van vele afkomsten en levensstijlen in en dat is leerrijk. Bezoekers krijgen een rondleiding in de studio’s van radio en televisie. Wij zijn trots dat we onze droomfabriek kunnen tonen. We voegen er een lunchgesprek aan toe, zodat we onze stadsgenoten ook beter kunnen leren kennen. Waarmee zijn ze bezig in het leven? Wie kijkt en waarom, of waarom kijken ze nog niet? Welke radiozender spreekt hen aan en wanneer? Wat verwachten ze? Kunnen ze zichzelf herkennen in wat wij aanbieden? En voelen ze zich dus welkom? Vragen die telkens opnieuw moeten worden beantwoord, want een jonge bevolking, met veel migratie over en weer, verandert voortdurend. Dat is uitdagend, want het vraagt om extra creativiteit.
De VRT wil jongeren ook goesting geven om voor een mediaberoep te kiezen. Er zijn er meer dan presentator of journalist. Achter de schermen loopt ook nog veel interessant volk rond. Wie weet zit er bij die groep Brusselse jongeren wel een topmonteur in spe!
Geertje De Ceuleneer, VRT
Het Institut Saint-Boniface is gevestigd in Elsene, vlak naast het Europees Parlement. Wij bevinden ons op het kruispunt van interculturaliteit en we beleven die ook met onze leerlingen. Zij hebben verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden. De dialoogtafels leken voor ons een natuurlijke uitwisselingsruimte voor die leerlingen. De uitgekiende gespreksonderwerpen zijn daarenboven neutraal en staan los van inhoud die polemiek kan opwekken. Op deze manier hopen we de leerlingen ervan bewust te maken dat verschil een rijkdom is en dat respect voor het anders-zijn belangrijk is.
‘Brussel in Dialoog’ is een prachtige uitdaging in een wereld die vaak het recht op het bijzonder karakter verwart met protectionisme…
Paul Leblanc,
directeur van het Institut Saint-Boniface, Elsene 
De Senaat blijft kloppen als hart van de democratie door steun te betuigen aan initiatieven zoals ‘Brussel in Dialoog’. De zesde staatshervorming heeft de essentiële rol van de Senaat als ontmoetingsplaats van de deelstaten in de verf gezet. Wie deelstaten zegt, zegt deelnemers, zijnde burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen als deel van de maatschappij. Samen met ‘Brussel in Dialoog’ willen we een brede waaier aan burgers aanmoedigen om hierbij een rol te spelen.
Paul Brasseur, persdienst Senaat
Brussel in Dialoog. Van 13 tot en met 19 oktober overal in Brussel
Meer info en inschrijven via www.brusselindialoog.eu