dinsdag 6 mei 2014

EU verkiezingen

Europese verkiezingen, wat lees je zoal in de pers. Of nog erger...wat lees je niet in de pers.

Online debat: Europa moet inzetten op duurzame energie

'Waar bemoeien ze zich mee - de band tussen Brussel en de nationale regeringen
                                      
                                                  Brussel wil uw pensioen- en spaargeld hebben' 
              
                    Kunnen we nog zonder Europa?

                                                             Kiezen voor dieren en milieu is grensoverschrijdend

Hoewel het voor kleine landen zoals België moeilijk is op grote onderwerpen als economisch bestuur via het Europese Parlement belangrijke veranderingen door te voeren, kunnen onze Parlementariërs toch mee de beleidslijn uittekenen door deelonderwerpen in commissies te behandelen.  De vele wetsvoorstellen die ze in het EP bespreken, kan men via wijzigingsvoorstellen beïnvloeden. Door nauw samen te werken met de nationale regering en fracties in eigen land, kan men dingen op de agenda zetten die anders onvoldoende aan de orde komen.
Daarnaast kunnen EU parlementariërs meewerken in gelegenheidscoalities, deze bestaan uit gelijkgezinde Europarlementariërs uit alle belangrijke politieke groepen. Deze methode maakte het mogelijk om meer transparantie te krijgen over de expertgroepen van de Europese Commissie

Belgische EP's zijn oa: Ivo Belet, Annemie Neyts, Bart Staes, Said El Khadraoui, ea.
We beginnen bij de A van Annemie, een oude rot in Europa zonder enig respect te verliezen, zelfs in tegendeel. 

Annemie  Neyts-Uyttebroeck

Lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie / Open vld.
Lid van de Commissie buitenlandse zaken en de Subcommissie veiligheid en defensie.
Lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO.
Plaatsvervangend lid van de Commissie constitutionele zaken.
Plaatsvervangend lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, van de Delegatie voor de betrekkingen met Japan en van de Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten