donderdag 24 september 2015

Boompje groot, plantertje dood


Boeren en bossen worden nog te vaak als tegenstanders beschouwd. Agroforestry in Vlaanderen wil daar iets aan doen. Zij willen duidelijk maken dat een slimme boer aan boslandbouw doet. Dankzij het IWT-onderzoeksproject willen zij grondige informatie doorgeven. In het 'wild' bomen planten is niet de juiste weg. Het onderzoeksteam met ILVO op kop, steken veel energie in kennisuitwisseling en begeleiding van boslandbouwers in spe. 

In september is er een infodag geplant voor het subsidie jaar 2015-2016. Hierbij gaan ze op werkbezoek bij een 7 hc maisveld met jonge hoogstambomen. De teelttechniek hebben de onderzoekers reeds goed in de vingers, maar bij het verdienmodel kan je je vragen stellen. 'boompje groot, plantertje dood' is nog steeds een waar cliché. 
agroforestry_AgroforestryinVlaanderen.geVILT4.jpg

Agroforestry is het aanplanten van bomen gecomineerd met landbouwgewassen

Bomen leveren vruchten en/of kwaliteitshout op, zodat dit het verlies aan gewas compenseert. Om dit te bereiken moet er een beredeneerde keuze gemaakt worden van welke bomen en welke voorbereiding. Licht, water en voeding worden efficienter benut door een juiste inplanting. De voordelen van milieu en natuur, door bv alleen nog maar de biodiversiteit op een land, laat zich vlug voelen. 
Vlaamse en Europese overheid promoot de boslandbouw vanwege de ecologische meerwaarde. Hierdoor is een eenmalige subsidie voor aanplanting van bomen een duidelijke ondersteuning. De ministers willen bijna zelf de bomen bij u in de moestuin komen planten, en toch stapten nog maar 23 landbouwbedrijven op de subsidietrein. Een kleine 5% van 15 hc landbouwgrond ingevuld door bosbouw, geeft een 100% ecologische weerslag terug. ILVO, instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek, werkt samen met de universiteit van Gent, Inagro, Eco2 en Bodemkundige Dienst van Belgie om de broodnodige kennis door te geven aan de boslandbouwers in Vlaanderen. 


agroforestry_AgroforestryinVlaanderen.geVILT3.jpg
Waarop letten bij boslandbouw? 
Landbouwers weten dat boslandbouw goed werkt bij granen, maar is dat ook zo bij andere gewassen zoals aardappelen of brocoli? Hoe wordt het oogsten bemoeilijkt met de bomenrijen op de akkers? 
Evenwicht, is wat belangrijk is bij agroforestryperceel. Licht en schaduw. De bomenrijen worden het best noord-zuid georienteerd. Belgie heeft een grillig perceelvormige landbouwinplanting, vandaar dat dat niet altijd mogelijk is. In een rij wordt een gemiddelde plantafstand van tien meter gerespecteerd. 'Voor de productie van kwaliteitshout zou het beter zijn om dichter te planten om later uit te dunnen, maar dat botst op de subsidievoorwaarden,' vertelt ILVO onderzoeker Bert Reubens. Om de subsidies niet te verliezen moeten aangeplante bomen minstens 10 jaar behouden blijven. Uitdunnen is dus verlieslatend. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen bossen en aangeplante boomstroken, zodat de staat de subsidiedossiers beter kan controleren. 

agroforestry_AgroforestryinVlaanderen.geVILT6.jpg
Er staan ook bomen op de zwarte lijst. Dat zijn de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik, de valse acacia en naaldbomen, laag- en halfstamfruitbomen. De keuze van de bomen is cruciaal voor het waterhuishouden van de akker. Bomen onttrekken water uit de bodem, maar anderzijds maken ze ook diepliggend water beschikbaar door met hun wortels oppervlakken te doorboren. 

agroforestry_AgroforestryinVlaanderen.geVILT7.jpg
Het blijft moeilijk voor de boer: boompje groot, plantertje dood. Het is bouwen aan de toekomst, alleen dat zou een mooie reden kunnen zijn.
Bron: Vilt.be
Beeld: Agroforestry in Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten