vrijdag 7 november 2014

Vechten voor mensenrechten in stijl
In de Sahara leven de Touaregs, het Saharawi volk, mensen die ijveren voor hun onafhankelijkheid sinds Marokko het Westelijk deel van de Sahara hebben toegeeigend. Veel wordt over deze mensen en hun strijd niet geschreven. Zij houden zich vooral bezig met brieven schrijven over hun situatie en ... bidden. Twee activiteiten die je niet in de wereldpers brengen. Toch is de strijd van deze mensen de moeite waard om aan de grote klok te hangen. Alleen al het feit dat zij geweldloos ijveren voor hun rechten en de rechten van hun deel van de planeet. De grote bedreiging die nu boven hun hoofd hangt, is de olieboring van de Texaanse firma Kosmos. Deze firma zou boortesten uitvoeren in de Sahara zonder een milieurapport, zonder enige milieuvergunning.
De Marokaanse bezetting van de Westelijke Sahara is door de Internationale Hoog gerechtshof in Den Haag afgekeurd. Wat Marokko er niet van weerhoudt, deze streek te blijven bezetten. In 2005 zijn 25 leiders van het Saharawi volk veroordeeld als politieke gevangen tot 20 jaar of levenslang. Sinds die datum houden de Saharawi mensen massief geweldloze betogingen. Zij vragen een eerlijk proces voor hun 25 politieke gevangen en vragen respect voor hun fundamenteel mensen recht: zelfsbeschikkingsrecht volgens de internationale wetgeving. De Touareg's hebben een innig contact met de VN waar zij pleiten voor hun zaak. Onafhankelijkheid en erkenning van hun identiteit. Bedrijven die zaken willen doen in de Sahara zijn welkom, maar wel in het kader van de Sahara mensen.


Touareg activiste bij een van haar helden...
De politieke gevangen houden geregeld gezamelijk, doch in afzonderlijke gevangenissen om contact te vermijden, bidsessies voor hun landgenoten en voor hun Sahara. 
'Zoals Jezus zei: "Ik had honger en U gaf mij te eten. Ik had dorst, en U gaf me iets te drinken. Ik was een vreemde in huis en U inviteerde me. Ik had kleding nodig en U kleedde me. Ik was ziek en U verzorgde me. Ik was een gevangene en U kwam me bezoeken." En Jezus zei toen: "Wat jij deed voor een van mijn broeres, deed je voor mij. Wat je niet deed voor een van ons, deed je niet voor mij." 

Westelijk Sahara protest, opvoeding in rechten, geweldlo
De gevangenen van Black Prison en al de Saharawi mensen in verschillende Marokkaanse gevangenissen bidden op gepaste tijden om zo kracht te geven aan hun eis, een eis die ze zonder geweld willen bekomen. Het oliebedrijf Kosmos heeft de kans in handen om aan vrede te werken in de Westelijk Sahara. De Sahara bevolking heeft de Texaanse kerk reeds meegekregen. 
Zou het geloof deze mensen en een stukje van onze planeet kunnen betermaken?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten