Voor alle bestaande en nieuwe installaties, met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kilowatt, is op 1 januari een netvergoeding in werking getreden die jaarlijks zo'n 200 à 250 euro bedraagt. ‘We eisen een twintig keer lagere vergoeding, zodat die op hetzelfde niveau komt als voor andere technologieën', aldus Alex Polfliet van PV Vlaanderen.
Eerder had de zonnepanelensector al laten blijken dat ze niet te spreken zijn over de ‘nieuwe discriminatie' die zo gecreëerd wordt. PV Vlaanderen meende destijds dat groene stroom zo ‘hoger belast wordt dan vervuilende technologie'.
De Standaard schrijft:
PV Vlaanderen twijfelt aan wettelijkheid netvergoedingen
Omdat PV Vlaanderen twijfelt aan de wettelijkheid van de netvergoedingen, onderneemt ze nu juridische stappen. ‘Na een procedure die aangespannen werd door de PVDA is de CREG al eens veroordeeld door het hof van beroep, voor de toelating om tussentijds de distributienettarieven te laten aanpassen. Nu doet de regulator het weer.'
PV Vlaanderen verwacht binnen de zes maanden een uitspraak over hun verzoekschrift.

De heffing komt er voor alle stroominstallaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kilowatt. Dat geldt dus niet alleen voor de zonnepaneleninstallaties, ook kleine windmolenparken en andere kleine 'groene' stroominstallaties vallen onder de regeling. De elektriciteitsproducenten in ons land voerden aan dat deze installaties het net gebruiken, zonder dat ze hiervoor een bijdrage betalen. Dit is discriminerend tegen over de andere verbruikers die geen speciale installaties gezet hebben met groene energie.
De Creg volgde deze 'logica' en heeft  beslist 'een punt te zetten achter de discriminatie'.
De zonnepanelen en de windmolenparken gebruiken het net namelijk om hun overschot aan energie op te zetten zodat de elektriciteitsproducenten die kunnen leveren aan andere gezinnen of bedrijven. Een toemaatje als het ware. Maar ze zijn niet blij met deze toemaat, omdat dat geen geld opbrengt. Zij moeten de overschot aan energie nl verkopen aan het buitenland om geen overspanning te creeeren en het buitenland betaalt hier niets of zeer weinig voor. In België is het politiek geregeld dat de elektriciteitsproducenten een vaste waarde aan energie moeten produceren. Zij hebben geen flexibele ruimte om minder of meer de produceren als het net over- of onderbelast is.
Ook dat is een probleem voor Eandis, Electrabel.
Een oplossing om deze forfait van 200 of 250 euro niet te betalen, kan je een slimme meter zetten die juist berekent hoeveel je op het net zet en hiervoor dan een prijs betaald. Volgens Creg zou dit nog duurder uitkomen. Een gedachtegang van Electrabel, Suez en Creg die moeilijk te volgen is. Vandaar dat de PV nu een verzoekschrift heeft ingediend om dit alles recht te zetten.